Archive | maaliskuu 2022

Onko maan päällä paratiisi?

” Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 1. Moos. 3. 22.

Miltä tuntuisi ajatus, ikuisesta elämästä maan päällä? Haluatko elää ikuisesti maan päällä? Mikäli ihmisen pitäisi elää ikuisesti maan päällä, olisi elämä varmasti kaikkea muuta kuin elämisen arvoista. Syntiin langenneelle ihmiselle ikuinen elämä maan päällä ei olisi siunattua elämää. Elämästä tulisi kirous.

Eedenin paratiisissa kasvoi hyvän ja pahan tiedon puu. Ihmisen ei ollut lupa ottaa siitä hedelmää. Koska Adam ja Eeva olivat tottelemattomia ja ottivat hedelmän ja söivät siitä, he todella saivat oppia tietämään hyvän ja pahan. Käärmeenä esiintynyt paholainen ei aina valehtele. Paholaisen puheessa on aina sen verran totta, että jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin me eksymme. Pienissä asioissa paholainen voi puhua totta, saadakseen peitettyä suuret valheet pienien totuuksien alle.

Käärme lupasi, että ihminen oppisi kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, mutta ei sanonut, että ihminen myös kuolisi, jos ottaisi hedelmän. Koska, ensimmäinen ihmispari ei totellut Jumalaa, vaan meni paholaisen ansaan, ihmisen tottelemattomuus sulki paratiisin portit. Ihminen sai haluamaansa. Hän oppii tuntemaan hyvän ja pahan. Ihminen sai kokea, mitä on ero Jumalasta.

” Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. 3:23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.”
1. Moos. 3. 19, 23, 24.

Mitä tapahtuu, jos otettaisiin elämän puusta?

Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 1.Moos. 3. 22.

Adamin ja Eevan syntiin lankeemuksella olivat laajat vaikutukset. Se kohdistuu koko ihmiskuvaan. Kysymys ei ole yksin synnistä ja syyllisyydestä. Jumala suhde rikkoutui. Jumala on luonut ihmisen ja kaikki, mitä on olemassa. Jumalan tahdon rikkominen johti kohtalokkaisiin seurauksiin. Koko luomakunta on joutunut katoavaisuuden alle, ja ihmisen on myös kohdattava kuolema.

Roomalaiskirjeessä kerrotaan. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Room. 3:23.

Kaikki ovat eläneet synnillistä elämää. Olemme kadottaneet Jumalan kirkkauden, joka ensimmäisillä ihmisillä oli paratiisissa.

” Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.” 1. Joh. 1: 8.

Jos, sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, silti meidän sisällä on tyhjää. Mistä tämä kertoo? Jumalasta erossa elävä ihminen kokee sisäistä tyhjyyttä. Elämältä puuttuu tarkoitus ja päämäärä. Mikäli olemme sovinnossa Jumalan kanssa, niin meillä on sisäinen rauha. Rauhaa ei heikennä olosuhteet. Jumalan rauha on yli ymmärryksen olevaa rauhaa.

Saamme sisäisen rauhan ja tasapainon, uskomalla Herraan Jeesukseen. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta ja sitä lukemalla, Raamatusta. Pyytämällä, että Jeesus armahtaisi ja auttaisi löytämään pelastuksen tien. Jumala Kristuksessa sovitti ihmisten synnit kuolemalla ristillä. Hän lunasti meidät kadotetut ja tuomitut ihmiset. Ei kullalla, eikä hopealla, vaan viattomalla verellään. Lue loppuun

This entry was posted on 30.3.2022.

Mielenmuutos ja uusi luomus

” Jos, joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus.” 2. Kor. 5:17.

Sisäiseen mielenmuutokseen tarvitaan uudesti syntyminen. Pyhä Henki tekee syntisistä uusia luomuksia. Kristuksen kallis maahan vuotanut veri puhdistaa syntisen ihmisen. Sisäinen ihminen muuttuu. Entiset tavat ja tottumukset, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa jäävät pois.

Raamattu osoittaa, että ihminen voi saavuttaa hurskauden, ja erottautua maailmassa elävistä ihmistä…olematta silti uudesti syntynyt, ja Kristuksessa. Raamattu osoittaa tämän, niin juutalaisista kuin tuon ajan pakanoista. Kasvatuksen avulla päästään pitkälle. Filosofien kirjoituksista löytyy vanhurskautta, joka menee ylitse kristittyjen vanhurskaudesta. Hurskaat juutalaiset olivat Kristuksen vihollisia? Kristillinen kasvatus saa aikaan hurskaita ihmisiä, mutta nämä hurskaat, eivät ole Pyhästä Hengestä syntyneitä.

Oikeanlainen synnin tunto puuttuu, eikä heillä ole Kristuksen sisäistä tuntemista. Päivittäinen rukouselämä puuttuu, eivätkä he ole puhdistautuneet Kristuksen veressä.

Niin Jeesus sanoi ” Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jeesus sanoi heille:” Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni. se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.” Joh. 6. 33,35.

Joka tulee Jeesuksen luokse, ei koskaan kaipaa, eikä ikävöi entiseen elämäntyyliin takaisin. Jeesus antaa paljon enemmän. Eikä enää koskaan tule jano, halua, himoa etsii maailmallisista paikoista elämälleen tarkoitusta, koska Kristus antaa paljon parempaa ja enemmän kuin maailma antaa. Oikea Kristuksen sisäinen tunteminen on arvokkainta, mitä voi ikinä olla. Meidän sydämemme haluaa tehdä Jumalan tahdon mielellään. Kristuksen antama ravinto on Hänen sovituksensa, jonka Hän teki puolestamme Golgatan ristillä. Elämän leipä murrettiin, pyhä kallis veri vuodatettiin ristillä.

Joka syö Kristuksen ruumiin ja juo Kristuksen veren – – – joka tarvitsee jatkuvasti ravinnokseen sovitusta, elää pelastavassa uskossa. Koska Kristus synnyttää meissä uskon. On selvää, että Kristuksen sovituksen on oltava jokapäiväinen tarpeemme. Lue loppuun

This entry was posted on 25.3.2022.

Minkä ikäinen olet?

lapsijaisankasi

”Kuin minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi; mutta sitten kuin minä mieheksi tulin, niin minä hylkäsin lapselliset.” 1. Kor. 13:11.

Hengellisessä elämässä on erilaisia ikäkausia. Vasta uskoon tullut ja uudestisyntymisessä Jumalan lapseksi tullut on vauva asteella oleva hengellinen lapsi. Kronologinen ikä voi olla mikä tahansa. Jumalan lapseksi saa tulla kaikki, jotka tuntevat itsensä syntisiksi. Kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla.

Jumalan lapseksi tullaan uudestisyntymän eli mielenmuutoksen kautta. Nähdään, etten ole hyvä ihminen, vaan olen paholaisen sokaisema, syntiä ja pahuutta täynnä oleva ihminen. Itsetutkiskelu on näyttänyt sisäisen ihmisen turmeltuneisuuden. Syntien ja pahojen tekojen taakka on painava ja synnin mitta on tullut täyteen. On etsitty maailmasta helpotusta elämään, mutta maailma tarjonnut vain entistä tyhjemmän olon. Lopulta Pyhä Henki on saanut viedä Kristuksen ristin juurelle ja sieltä on löytynyt armo ja on saatu synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala on löytänyt kadonneen ihmisen ja ottanut lapsekseen.

Lapsi, joka äidistä syntyessään on puhdas ja viaton, on jossakin kohtaa kadottanut puhtauden ja alkanut tiedostaa hyvän ja pahan eron. Ja ensimmäisten ihmisten syntiinlankeemuksen seuraukset ovat alkaneet toteutua viattomassa ihmisessä. Ihmisen luonto on taipuvainen pahaan ja haluaa elää tottelematonta elämää. Jokainen tänne syntynyt kantaa perisyntiä lihallisessa ruumiissaan.

Perisynti ei johda kadotukseen, koska vastasyntynyt lapsi ei erota hyvän ja pahan välistä eroa. Vastasyntynyt lapsi on viaton ja sellaisenaan taivaskelpoinen. Heti kun hyvän ja pahan eron kykenee erottamaan, silloin on vastuullinen myös teoistaan, joita tekee. Tietoinen Jumalan tahdon vastainen elämä johtaa kadotukseen. Pitää nöyrtyä Jumalan sanan tuomittavaksi. Jumalan sana, Raamattu on lain ja armon kirja. Laki tekee syntisen syylliseksi ja tuomitsee. Armo saadaan Kristuksessa, joka antaa synnit anteeksi ja uuden elämän. Hän, antaa Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet. Kristus antaa Jumalan lapselle pääsyn Jumalan perheeseen.

Hengellisessä lapsuudessa opetellaan Jumalan perheen pelisääntöjä. Vähitellen opitaan, mitä Jumalan perheessä saa tehdä ja on oikein ja mitä ei saa tehdä. Lue loppuun

This entry was posted on 9.3.2022.